فارسی هفتم درس پنجم موضوع قلب کوچکم را به چه کسی بدهم

حجم فایل : 439.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7


بنام خدا

فارسی هفتم درس پنجم موضوع : قلب کوچکم را به چه کسی بدهم نکات کلیدی متن:
-خیلی راحت ولو شده بودند: خیلی راحت نشسته بودند.
-به کسی زور نگویند: کنایه از این که خواستة خود را به کسی تحمیل نکنند. دانش های زبانی و ادبی

الف) مفعول: در برخی از جمله های زبان فارسی، برای کامل شدن معنی، علاوه بر نهاد، به بخش دیگری نیاز داریم که با نشانة «را» شناخته می شود.این بخش از جمله را مفعول می نامیم. به جملة زیر دقّت کنیم:
-امین کتاب را خواند.
طبیعی است که اگر بنویسم « امین خواند» بلافاصله با این پرسش روبه رو می شویم که چه چیز را خواند؟پاسخی که به این پرسش می دهیم، همان مفعول جمله است: کتاب را خواند. ب) تکرار: هر گاه شاعر یا نویسنده به قصد تأثیر گذاری بیشتر بر خواننده و یا تولید زیبایی ادبی به وسیلة ایجاد آهنگ زیبا در متن، چیزی را در متن تکرار کند، آرایة تکرار به وجود می آید. به نمونة زیر از مولوی دقّت کنید:
- دانه تویی دام تویی، باده تویی جام تویی / پخته تویی خام تویی، خام بمگذار مرا تاریخ ادبیات

نادر ابراهیمی: از داستان نویسان معاصر است که در حوزة کودک و نوجوان آثار زیادی همچون «کلاغ ها»، « سنجاب ها»، « دور از خانه»، « قصة سار و سیب»و ... از او به جا مانده است. وی در سال 1387 درگذشت. پایان...